krajobraz billboard

Uchwała krajobrazowa w gminie Piaseczno

Nowy dokument ustala zasady sytuowania na obszarze gminy Piaseczno obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Czytaj więcej

Krajobraz mojego miasta

Krajobraz mojego miasta – niezwykle inspirujący film o estetyce przestrzeni publicznych oraz chaosie reklamowym

Nowe estetyczne szyldy dla zakładów rzemieślniczych

Galeria nowych estetycznych szyldów dla zakładów rzemieślniczych, inspirowanych historią liternictwa. http://trafficdesign.pl/wydarzenia/redesign-4.html

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej  prezentuje zasady dotyczace projektowania witryn na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Ksiega_standardowna_ulicy_Piotrkowskiej_internet.pdf

Czytaj więcej