Reklama w kontekście – relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku

Nagranie z prezentacji Michała Szymańskiego z Urzędu Miejskiego w Gdańsku pt. „Reklama w kontekście – relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku”.

31 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się seminarium eksperckie „Ustawa krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową”, zorganizowane przez Instytut Metropolitalny. W czasie seminarium odbyła się sesja poświęcona doświadczeniom samorządowców w dotychczasowych pracach nad uchwałami krajobrazowymi w ich miastach. Poniżej prezentacja Michała Szymańskiego z Urzędu Miejskiego w Gdańsku pt. „Reklama w kontekście – relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku”.