Portal Sprzątamy reklamy

Portal Sprzątamy reklamy poświęcony dobrym praktykom z zakresu uchwały krajobrazowej.

Portal Sprzątamy reklamy stworzyli członkowie Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim we współpracy z Fundacją Training Projects. Jest on skierowany do wszystkich, którzy poszukują porady, jak wyznaczyć sprawiedliwe granice dla funkcjonowania reklamy we własnej okolicy i jak reagować, gdy zostaną one przekroczone. Ten bogaty poradnik znajduje się na stronie: http://www.sprzatamyreklamy.org