krajobraz billboard

“Lato z piaseczyńską uchwałą krajobrazową”

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA- drugie szkolenie odbędzie się w dniu 18.07.2023 r. o godz. 18:00

Zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniach dotyczących piaseczyńskiej uchwały krajobrazowej.  

Podczas spotkań odpowiemy na pytania i wątpliwości związane z zapisami uchwały i wymaganiami dotyczącymi umieszczania reklam w przestrzeni publicznej:

  • Co to jest uchwała krajobrazowa?
  • Szyld a reklama
  • Jakie nośniki reklamowe są dozwolone?
  • Jakie nośniki reklamowe są zakazane?
  • Zdjęcie baneru reklamowego i co dalej?

Wakacyjne bezpłatne szkolenia odbędą się w Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie. Spotkania poprowadzi Dorota Krug-Płoska z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno.

Terminy:

11.07.2023 r. wtorek godz. 9.00

18.07.2023 r. wtorek godz. 18.00

09.08.2023 r. środa godz. 9.00 i 18.00

zdjęcie przedstawiwa fragment baneru reklamowego oznakowanego czerwoną naklejką #sprzątamyreklamy

Czerwona naklejka #sprzątamyreklamy i co dalej?

Trwa szeroko zakrojona akcja obejmująca wszystkie najważniejsze przestrzenie publiczne Gminy. Akcja obejmuje głównie banery, ale też inne niezgodne z uchwałą krajobrazową nośniki reklamowe a polega na ich inwentaryzowaniu  i znakowaniu specjalnymi naklejkami #sprzątamyreklamy.

Jeśli zobaczyliście Państwo na swoim nośniku reklamowym taki właśnie oznakowanie wówczas nośnik należy dostosować do wymogów uchwały a w przypadku banerów konieczne jest ich zdjęcie gdyż od 25 maja 2020 r. jest to nośnik niedozwolony. Jeśli na Państwa ogrodzeniu/ nieruchomości znajduje się kilka banerów a tylko na jednym znalazła się naklejka to i tak należy zdjąć wszystkie!

Okresy dostosowawcze wyznaczone w obowiązującej uchwale krajobrazowej zakończyły się, jednak Gmina nie decydowała się na podejmowanie drastycznych środków oraz stosowania sankcji ze względu na trudności z jakimi mogli się spotkać przedsiębiorcy oraz właściciele nośników np. ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Działania wdrożeniowe oparliśmy na informacji, edukacji i dialogu!

Pamiętajmy, że uchwała krajobrazowa nie zakazuje informowania o prowadzeniu działalności w miejscu jej wykonywania ani też reklamowania swoich usług na innym terenie. Niedozwolony jest baner jako nośnik informacji oraz reklama na ogrodzeniu. W zależności od obszaru, w którym znajduje się działalność albo reklama, dozwolony jest szeroki wachlarz nośników, z których możemy skorzystać. Szyld na banerze możemy zastąpić szyldem tablicowym umieszczonym na budynku lub wolnostojącym, analogicznie jest z reklamą na banerze, można ją zamienić na tablicę reklamową umieszczoną na budynku lub wolnostojącą. Dozwolone są również inne nośniki jak przestrzenne litery, znaki graficzne, pylony, totemy oraz maszt flagowe.

Zdjęcie przedstawiam fragment baneru reklamowego oznakowanego naklejką #sprzątamyreklamy

Niedozwolony baner reklamowy oznakowany naklejką.

Na fotografi widać ogrodzenie z zawieszonymi Banerami reklamowymi. Całość jest przekreślona czerwonym krzyżem. Banery są w Piasecznie niedozwolonym nośnikiem reklamowym.

Wdrożenie Uchwały Krajobrazowej ETAP II

Podsumowanie dotychczasowych działań

Akcja oparta na dialogu, informacji i edukacji, realizowana w niektórych obszarach gminy, okazała się dobrym pomysłem. Jednak terminy dostosowawcze związane z Uchwałą krajobrazową minęły już dawno i czas zintensyfikować działania. Zwłaszcza, że coraz częściej wnioskują o to sami mieszkańcy.

Ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia w działalności przedsiębiorców, egzekwowanie z wykorzystaniem narzędzi administracyjnych przestrzegania przepisów wprowadzonych w 2019 roku, zostało odsunięte w czasie. Utrudnienia minęły, gospodarka ruszyła, dlatego temat wdrażania uchwały krajobrazowej został podjęty na nowo i został opracowany plan działań wdrożeniowych. Po sukcesie pilotażowej akcji informacyjno- edukacyjnej w północnej części gminy – Józefosław, Julianów i północnej część miasta oraz inwentaryzacji banerów w Zalesiu Górnym, ruszamy dalej.

Wdrożenie Etap II

Kolejny etap wdrożenia będzie polegał na akcji inwentaryzowania i znakowania niewłaściwych nośników reklamowych oraz szyldów w najważniejszych przestrzeniach publicznych miasta i gminy. Akcja skupi się głównie na banerach, ponieważ mają one najbardziej negatywny wpływ na wizualny odbiór przestrzeni publicznej, w której często przebywamy.  Na banery będą naklejane czerwone naklejki #sprzątanyreklamy z kodem QR. W etapie drugim, podczas akcji nie będą rozdawane pisma tak jak miało to miejsce w trakcie pilotażu. Wszelkie wyjaśnienia będą przekazywane bezpośrednio w czasie rozmów z mieszkańcami.

Pracownicy Wydziału Urbanistki i Architektury UMiG w Piasecznie wyruszą w teren w drugiej połowie maja 2023 r., zakończenie akcji, której celem jest usunięcie banerów reklamowych z głównych przestrzeni publicznych w centrach miejscowości oraz osi komunikacyjnych gminy, planowane jest w czerwcu br.

W pierwszej kolejności działania podejmowane będą przy głównych ciągach komunikacyjnych: DW 721, DK 79, ulicach: Puławskiej, Kościuszki (oraz Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawska), Sienkiewicza, Polskiego Państwa Podziemnego, Pod Bateriami, Gołkowska, Zielona, Radnych, Solidarności, Gromadzkiej oraz główne ulice poszczególnych miejscowości ale także główne ulice miasta- Wojska Polskiego, Powstańców Warszawy, Jana Pawła II.

Równolegle prowadzone są prace nad wprowadzeniem poprawek w obowiązującej uchwale krajobrazowej.

Na zdjęciu widzimy ogrodzenie posesji, na którym zawieszone są benery reklamowe. Zdjęcie wykonano w Piasecznie na ul. Gerbera

Banery przy ul. Gerbera w Piasecznie. Foto: Anna Alberska

sprzątamy reklamy

Uchwała krajobrazowa w kolejnym obszarze gminy

Kolejny obszar gminy Piaseczno ma szansę pozbyć się szpecących ulice banerów i reklam. Ruszyła akcja informacyjna dotycząca uchwały krajobrazowej i porządkowania przestrzeni na terenie Zalesia Górnego.

Materiały do kampanii społecznej

04 stycznia 2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany tzw. uchwały krajobrazowej

W dniu 04 stycznia 2022 r.  ukazało się oficjalne obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany tzw. uchwały krajobrazowej a zatem zaczął upływać termin podczas, którego można składać wnioski do tejże zmiany. Swoje wnioski mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze mogą składać do dnia 26 stycznia 2022 r. Obwieszczenie ukazało się  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w prasie lokalnej. Zostało także wysłane do wszystkich sołtysów, celem rozwieszenia na tablicach sołectw

https://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/8901/obwieszczenie-uia-6721-11-1-2021-azi-przystapienie-do-zmiany-uchwaly-krajobrazowej