Materiały do kampanii społecznej

04 stycznia 2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany tzw. uchwały krajobrazowej

W dniu 04 stycznia 2022 r.  ukazało się oficjalne obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany tzw. uchwały krajobrazowej a zatem zaczął upływać termin podczas, którego można składać wnioski do tejże zmiany. Swoje wnioski mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze mogą składać do dnia 26 stycznia 2022 r. Obwieszczenie ukazało się  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w prasie lokalnej. Zostało także wysłane do wszystkich sołtysów, celem rozwieszenia na tablicach sołectw

https://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/8901/obwieszczenie-uia-6721-11-1-2021-azi-przystapienie-do-zmiany-uchwaly-krajobrazowej