Krajobraz mojego miasta – niezwykle inspirujący film o estetyce przestrzeni publicznych oraz chaosie reklamowym

„Krajobraz mojego miasta” jest to film zrealizowany przez  Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest najwazniejszym elementem kampani społecznej „Krajobraz mojego miasta”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi władz samorządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.