Krajobraz Mojego Miasta – parki kulturowe

Krajobraz Mojego Miasta – parki kulturowe

Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów – to chińskie przysłowie komunikacja społeczna przyjęła w ostatnich latach niemal za fundament swych działań. Coraz częściej słowo zamienia się na obraz, by prezentować wiedzę w sposób, który sprzyja jej odbiorowi i przyswajaniu. Stąd jednym z najważniejszych elementów drugiej edycji kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” jest film, spełniający funkcję narzędzia informacyjno-edukacyjnego. To jednocześnie wizytówka kampanii, kompendium wiedzy i wsparcie szkoleniowe. Zrealizowano go tak, by zatrzymać przed ekranem jak najwięcej osób i skupić ich uwagę na problemach, obok których na co dzień przechodzą obojętnie. Film ten przede wszystkim przybliża ideę parków kulturowych i promuje ich tworzenie. Czytaj więcej

Krajobraz mojego miasta

Krajobraz mojego miasta – niezwykle inspirujący film o estetyce przestrzeni publicznych oraz chaosie reklamowym

Nowe estetyczne szyldy dla zakładów rzemieślniczych

Galeria nowych estetycznych szyldów dla zakładów rzemieślniczych, inspirowanych historią liternictwa. http://trafficdesign.pl/wydarzenia/redesign-4.html

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej  prezentuje zasady dotyczace projektowania witryn na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Ksiega_standardowna_ulicy_Piotrkowskiej_internet.pdf

Czytaj więcej