zdjęcie przedstawiwa fragment baneru reklamowego oznakowanego czerwoną naklejką #sprzątamyreklamy

Czerwona naklejka #sprzątamyreklamy i co dalej?

Trwa szeroko zakrojona akcja obejmująca wszystkie najważniejsze przestrzenie publiczne Gminy. Akcja obejmuje głównie banery, ale też inne niezgodne z uchwałą krajobrazową nośniki reklamowe a polega na ich inwentaryzowaniu  i znakowaniu specjalnymi naklejkami #sprzątamyreklamy.

Jeśli zobaczyliście Państwo na swoim nośniku reklamowym taki właśnie oznakowanie wówczas nośnik należy dostosować do wymogów uchwały a w przypadku banerów konieczne jest ich zdjęcie gdyż od 25 maja 2020 r. jest to nośnik niedozwolony. Jeśli na Państwa ogrodzeniu/ nieruchomości znajduje się kilka banerów a tylko na jednym znalazła się naklejka to i tak należy zdjąć wszystkie!

Okresy dostosowawcze wyznaczone w obowiązującej uchwale krajobrazowej zakończyły się, jednak Gmina nie decydowała się na podejmowanie drastycznych środków oraz stosowania sankcji ze względu na trudności z jakimi mogli się spotkać przedsiębiorcy oraz właściciele nośników np. ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Działania wdrożeniowe oparliśmy na informacji, edukacji i dialogu!

Pamiętajmy, że uchwała krajobrazowa nie zakazuje informowania o prowadzeniu działalności w miejscu jej wykonywania ani też reklamowania swoich usług na innym terenie. Niedozwolony jest baner jako nośnik informacji oraz reklama na ogrodzeniu. W zależności od obszaru, w którym znajduje się działalność albo reklama, dozwolony jest szeroki wachlarz nośników, z których możemy skorzystać. Szyld na banerze możemy zastąpić szyldem tablicowym umieszczonym na budynku lub wolnostojącym, analogicznie jest z reklamą na banerze, można ją zamienić na tablicę reklamową umieszczoną na budynku lub wolnostojącą. Dozwolone są również inne nośniki jak przestrzenne litery, znaki graficzne, pylony, totemy oraz maszt flagowe.

Zdjęcie przedstawiam fragment baneru reklamowego oznakowanego naklejką #sprzątamyreklamy

Niedozwolony baner reklamowy oznakowany naklejką.