Metody i formy pracy nad projektem tzw. ”Uchwały Krajobrazowej”. Pozytywne przykłady z Gdyni.

Nagranie z prezentacji Jacka Piątka – plastyka miasta Gdyni pt. : Metody i formy pracy nad projektem tzw. ”Uchwały Krajobrazowej”. Pozytywne przykłady z Gdyni.

31 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się seminarium eksperckie „Ustawa krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową”, zorganizowane przez Instytut Metropolitalny. W czasie seminarium odbyła się sesja poświęcona doświadczeniom samorządowców w dotychczasowych pracach nad uchwałami krajobrazowymi w ich miastach. Poniżej prezentacja Jacka Piątka – plastyka miasta Gdyni pt. : Metody i formy pracy nad projektem tzw. ”Uchwały Krajobrazowej”. Pozytywne przykłady z Gdyni.